Kết quả cuộc thi “My idol - Thần tượng trong tôi"
2018-07-10 18:36:07
Ngay sau khi cuộc thi "My Idol - Thần tượng trong tôi" được phát động từ ngày 5/7/2018, Thiếu niên Tiền phong online đã nhận được nhiều sự chia sẻ từ phía độc giả trẻ.